» فایل نتایج سرشماری 1395

فایل نتایج سرشماری 1395

خلاصه نتایج کشور و استان سرشماری

 

(جمعیت)

جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری (تا سطح آبادی) (1396/04/04)

 

جدول ۱- جمعيت كشور بر حسب جنس در نقاط شهري و روستايي به تفكيك استان (1396/04/04)

 

جدول ۲- جمعيت و خانوار به ترتيب استان، شهرستان (1396/04/04)

 

جدول 3- جمعيت بر حسب جنس و نوع خانوار به تفكيك استان (1396/04/04)

 

جدول 4- جمعيت برحسب جنس ، استان و تابعيت (کل- شهری- روستایی) (1396/04/04)

 

جدول 5- جمعیت بر حسب استان به تفکیک گروه‌های سنی و جنس (1396/04/04)

 

جدول 6- جمعیت بر حسب استان به تفکیک سنین منفرد و جنس (1396/04/04)

 

جدول 7- ميانگين سن در اولين ازدواج (1396/04/04)

 

جدول 8-خانوار و جمعیت استان‌های کشور به تفکیک جنس و گروه‌های سنی پنج ساله (کل- شهری- روستایی- غیرساکن) (1396/04/19)

جدول 9-خانوار و جمعیت شهرستان‌های استان گلستان به تفکیک جنس و گروه‌های سنی پنج ساله (کل- شهری- روستایی- غیرساکن) (1396/04/19)

جدول 10- جمعيت برحسب سن، جنس و وضع سكونت شهرستان‌های استان گلستان (1396/05/04)


جدول 11- میانگین و میانه سنی کشور به تفکیک استان و جنسیت در مناطق شهری و روستایی (1396/06/02)

 

(خانوار)

جدول ۱- تعداد خانوارمعمولی (ساکن وغیر ساکن) و گروهی استان های کشور به تفکیک تعداد افراد در خانوار(کل-شهری-روستایی)(1396/04/10)

جدول 2- تعداد خانوارمعمولی (ساکن وغیر ساکن) و گروهی شهرستان‌های استان گلستان به تفکیک تعداد افراد در خانوار (کل-شهری-روستایی(1396/04/10)

جدول 3- تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي در واحد مسكوني معمولي بر حسب نحوه‌ تصرف محل سکونت (استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها، شهرها و دهستان‌های استان گلستان) (1396/05/04)

 

(تحصیلات)

جدول ۱- جمعيت ۶ ساله و بيش‌تر بر حسب جنس، وضع سكونت و وضع سواد به تفکیک استان (کل- شهری- روستایی) (1396/04/04)

جدول 2- جمعيت 6 ساله و بيش‌تر بر حسب جنس، وضع سواد  به تفکیک استان و گروهاي سني پنج ساله (کل- شهری- روستایی- غیرساکن) (1396/04/19)

جدول 3- جمعيت 6 ساله و بيش‌تر بر حسب جنس، وضع سواد  به تفکیک شهرستان و گروهاي سني پنج ساله (کل- شهری- روستایی- غیرساکن) (1396/04/19)

 

(مسکن)

جدول ۱- واحدهاي مسكوني بر حسب مساحت زيربنا به تفكيك استان (کل- شهری- روستایی) (1396/04/04)

جدول ۲- واحدهاي مسكوني معمولی بر حسب نوع واحد مسکونی به تفكيك استان (کل- شهری- روستایی) (1396/04/04)

جدول ۳- واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان  (کل- شهری- روستایی) (1396/04/04)

جدول ۴- واحدهاي مسكوني معمولي آپارتمانی بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان(کل- شهری- روستایی) (1396/04/04) 

جدول ۵- واحدهاي مسكوني معمولي غیر آپارتمانی بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان (کل- شهری- روستایی) (1396/04/04)

 

(زناشویی)

جدول 1- جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی به تفکیک استان (کل-شهری-روستایی-غیرساکن) (1396/04/10)

جدول 2- جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی به تفکیک شهرستان (کل-شهری-روستایی-غیرساکن) (1396/04/10)

 

(فعالیت)

جدول 01- جمعيت 10 ساله و بيش‌تر استان‌های کشور برحسب وضع فعاليت (کل-شهری-روستایی) (1396/05/14)

جدول 02- جمعيت 10 ساله و بيش‌تر شهرستان‌های استان گلستان برحسب وضع فعاليت (کل-شهری-روستایی) (1396/05/14)

 

(مهاجرت)

جدول 01- مهاجران وارد شده طی 5 سال گذشته بر حسب جنس، استان محل اقامت قبلی و سن (بر اساس آخرین جابجایی انجام شده) (کل-شهری-روستایی) (1396/06/02)

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت


آمار بازدید
بازدید امروز: 12018
بازدید دیروز: 24563
بازدید ماه:86018
بازدید سال:4279049
بازدید کل:4499154