» » در استان گلستان، میانگین سن در اولین ازدواج براي زنان کاهش و براي مردان افزايش يافته است.

در استان گلستان، میانگین سن در اولین ازدواج براي زنان کاهش و براي مردان افزايش يافته است.

توسط : m.kamangari | بازدیدها : 167 | 
07 تیر 1396
|
|
نظرات : 0

(جدول مربوط به این گزارش)

      جدول 7- ميانگين سن در اولين ازدواج 

 

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، میانگین سن در اولین ازدواج زنان و مردان استان گلستان در سال 1395 در مقایسه با سال 1390 به ترتیب برای مردان 0/6 سال افزایش و برای زنان 0/7 سال کاهش پیدا کرده است. درکل کشور نیز میانگین سن در اولین ازدواج در سال 1395 در مقایسه با سال 1390برای مردان 0/7 سال و برای زنان 0/4 سال کاهش افزایش داشته است.

مقایسه ميانگين سن در اولين ازدواج مردان به تفکيك استان در فاصله سال‌هاي 1390 و 1395 حکایت افزایش این شاخص براي مردان در تمام استان‌ها غير از استان سيستان و بلوچستان (بدون تغيير) دارد. در مقابل، مقایسه بين زنان نشان مي‌دهد که در اغلب استان‌هاي کشور این ميانگين کاهش یافته است (در این کاهش پنج استان سمنان، البرز، اصفهان، کهکيلویه و بویراحمد و تهران مستثني بوده‌اند).

میانگین سن در اولین ازدواج مردان استان گلستان در سال 1390 از 25/6 به 26/2 سال در سال 1395 افزایش يافته است این در حالی است میانگین سن در اولین ازدواج زنان از 23/2 به 22/5 سال كاهش داشته و این میزان در کل کشور برای مردان از 26/7 به 27/4 افزایش و برای زنان از 23/4 به 23 کاهش داشته است.

جدول 1- ميانگين سن در اولين ازدواج زنان و مردان در سال‌هاي 1390 و 1395 استان گلستان و کشور

در استان گلستان، میانگین سن در اولین ازدواج براي زنان کاهش و براي مردان افزايش يافته است.

نمودار 1- اختلاف ميانگين سن در اولين ازدواج زنان و مردان در سال‌هاي 1390 و 1395

در استان گلستان، میانگین سن در اولین ازدواج براي زنان کاهش و براي مردان افزايش يافته است.

مقایسه میانگین سن در اولین ازدواج زنان و مردان استان‌های کشور در سال 1395 نشان می‌دهد که استان ایلام به لحاظ ميانگين سن در اولين ازدواج مردان و زنان به ترتيب با رقم 29/8 و 26/1 سال بالاترین رتبه را در بين استان‌ها دارد. مردان استان سيستان و بلوچستان با 25/0 سال و زنان استان خراسان رضوی با 21/1 سال کمترین ميانگين سن در اولين ازدواج در بين استان‌هاي کشور را داشته‌اند.

نمودار 2- مقایسه ميانگين سن در اولين ازدواج مردان استا‌های کشور در سال 1395

در استان گلستان، میانگین سن در اولین ازدواج براي زنان کاهش و براي مردان افزايش يافته است.

نمودار 3- مقایسه ميانگين سن در اولين ازدواج زنان استا‌های کشور در سال 1395

در استان گلستان، میانگین سن در اولین ازدواج براي زنان کاهش و براي مردان افزايش يافته است.

میانگین سن در اولین ازدواج مردان در سال 1395 در نقاط شهری و روستایی استان گلستان به ترتيب برابر 27/1 و 25/2 سال محاسبه شده است. این شاخص در کل کشور برای نقاط شهری 27/8 سال و برای نقاط روستایی 26/5 سال می‌باشد.

همچنین بر اساس نتایج این سرشماری، میانگین سن در اولین ازدواج زنان در نقاط شهری و روستایی استان گلستان به ترتيب 23/2 و 21/7 سال بوده و این میزان در کل کشور برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب 23/4 و 22 سال است.

جدول 2- ميانگين سن در اولين ازدواج در نقاط شهری و روستایی کشور و استان گلستان در سال 1395

در استان گلستان، میانگین سن در اولین ازدواج براي زنان کاهش و براي مردان افزايش يافته است.

مقایسه شاخص میانگین سن در اولین ازدواج مردان در نقاط شهری و روستایی نشان می‏دهد که این شاخص در اکثر استان‌ها (بجز استان‌های قم، مرکزی و کرمانشاه) نقاط شهری از نقاط روستایی بيشتر است.

نمودار 4-مقایسه ميانگين سن در اولين ازدواج مردان در نقاط شهری و روستایی استا‌های کشور در سال 1395

در استان گلستان، میانگین سن در اولین ازدواج براي زنان کاهش و براي مردان افزايش يافته است.

همچنین مقایسه میانگین سن در اولین ازدواج زنان در نقاط شهری و روستایی نشان می‏دهد که این شاخص نیز در اکثر استان‌ها (بجز استان‌های ایلام و کرمانشاه) نقاط شهری از نقاط روستایی بيشتر می‌باشد.

نمودار 5- مقایسه ميانگين سن در اولين ازدواج زنان در نقاط شهری و روستایی استا‌های کشور در سال 1395

 در استان گلستان، میانگین سن در اولین ازدواج براي زنان کاهش و براي مردان افزايش يافته است.

نمودار 6- مقایسه ميانگين سن در اولين ازدواج زنان و مردان در نقاط شهری استا‌های کشور در سال 1395

 در استان گلستان، میانگین سن در اولین ازدواج براي زنان کاهش و براي مردان افزايش يافته است.

نمودار 7- مقایسه ميانگين سن در اولين ازدواج زنان و مردان در نقاط روستایی استا‌های کشور در سال 1395

در استان گلستان، میانگین سن در اولین ازدواج براي زنان کاهش و براي مردان افزايش يافته است.

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت


آمار بازدید
بازدید امروز: 12032
بازدید دیروز: 24563
بازدید ماه:86032
بازدید سال:4279063
بازدید کل:4499168