» » گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

توسط : m.kamangari | بازدیدها : 199 | 
29 بهمن 1397
|
|
نظرات : 0

گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

براساس اطلاعات موجود در سامانه سیمابر    

http://Simabar.Golestanmporg.ir

دریافت pdf گزارش

تعداد انواع منابع آب‌های زیرزمینی

تعداد منابع آب‌های زیرزمینی استان تا پایان سال آبی 97-1396 برابر 7798 حلقه چاه عمیق، 12913 حلقه چاه نیمه‌عمیق، 152 دهنه قنات و 8689 دهنه چشمه بوده که تعداد 43 حلقه چاه عمیق جدید و 33 حلقه چاه نیمه‌عمیق جدید مربوط به سال 97-1396 بوده  است.

تعداد چاه‌های حفر شده در سال آبی جاری نسبت به سال آبی 96-1395 (49 حلقه چاه عمیق و 43 حلقه چاه نیمه‌عمیق) به ترتیب چاه عمیق 12/2 درصد و چاه نیمه‌عمیق 23/3 درصد کاهش داشته است. تعداد قنات وچشمه‌های استان از سال آبی 88-1387 تاکنون تغییر نکرده است.

نمودار 1-  تعداد چاه‌های عمیق و  نیمه عمیق استان تا پایان سال آبی

گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

میزان برداشت سالانه از منابع آب‌های زیرزمینی 

در سال آبی 97-1396 میزان برداشت سالانه آب از چاه‌های عمیق 654/2 میلیون مترمکعب، چاه‌های نیمه‌عمیق 376/4 میلیون مترمکعب، قنات 26/1 میلیون مترمکعب و چشمه 252 میلیون مترمکعب بوده است. میزان برداشت آب از قنات‌ها و چشمه‌های استان در سال آبی 97-1396 نسبت به سال آبی 96-1395 تغییری نداشته است ولی میزان برداشت آب از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در سال آبی 97-1396 نسبت به سال آبی 96-1395 به ترتیب 0/8 درصد و 0/5 درصد کاهش داشته است.

نمودار 2- ميزان برداشت سالانه آب از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در سال آبی-  (ميليون مترمكعب)

گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

حجم تولید آب‌های سطحی

در سال آبی 97-1396 حجم آب‌های سطحی تولید شده استان برابر 640/5 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال آبی 96-1395 (573/4 میلیون مترمکعب) 11/7 درصد افزایش داشته است.

نمودار 3- حجم تولیدی آب‌های سطحی استان در سال آبی- (ميليون مترمكعب)

گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

میزان پتانسيل و مصارف آب‌هاي سطحي و زيرزميني

ظرفیت اسمی آب‌های سطحی و زیرزمینی استان در سال 1396 به ترتیب برابر 1235 و 1250 میلیون مترمکعب و میزان مصرف آب‌های سطحی و زیرزمینی نیز در این سال برابر 880 و 1210 میلیون مترمکعب بوده است. (آب‌های سطحی بیش از 70 درصد و آب‌های زیرزمینی بیش از 96 درصد ظرفیت، مصرف شده‌اند). میزان مصرف آب‌های سطحی و زیرزمینی در سال 1396 نسبت به سال 1395 به ترتیب 0/6 درصد کاهش و 0/1 درصد افزایش داشته است.

در سال 1396 میزان 687/3 میلیون مترمکعب از آب‌های سطحی در بخش کشاورزی، 32/6 میلیون مترمکعب در بخش صنعتی، 44/9 میلیون مترمکعب در بخش شرب و 82/5 میلیون مترمکعب در بخش ساير (كشاورزي و شيلات) مصرف گردیده و این در حالی است که میزان مصرف آب‌های زیرزمینی در بخش کشاورزی 938/9 میلیون مترمکعب، بخش صنعتی 38/9 میلیون مترمکعب و بخش شرب 231/9 میلیون مترمکعب بوده است.

نمودار 4- ميزان مصارف سالانه آب‌هاي سطحي و زيرزميني در سال آبی- (ميليون مترمكعب)

گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

نمودار 5- ميزان مصارف سالانه آب‌هاي سطحي در بخش‌های مختلف در سال 1396- (ميليون مترمكعب)

گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

مشخصات و اطلاعات حوضه‌های آبریز

 حوضه‌های آبریز استان گلستان شامل گرگانرود، خلیج گرگان، نکا رود، اترک و قره‌سو می‌باشد. مشخصات این حوضه‌های آبریز در جدول زیر آمده است.

جدول 1- مشخصات حوضه‌های آبریز

گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

متوسط بارندگی، تبخیر آب و میزان تولید آب در حوضه‌های آبریز استان

در سال 1396، متوسط بارندگی این حوضه‌های آبریز 366 میلی‌متر بوده که نسبت به سال 1395 (632 میلی‌متر) 28/2 درصد کاهش داشته است. بیشترین متوسط بارندگی در سال 1396 در حوضه آبریز خلیج گرگان با 544/3 میلی‌متر بوده است. متوسط تبخیر آب در حوضه‌های آبریز استان برابر 1314 میلی‌متر که بیشترین تبخیر در سال 1396 در حوضه اترک برابر 1905 میلی‌متر اتفاق افتاده است. همچنین میزان تولید آب در این حوضه‌های آبریز 2485 میلیون مترمکعب بوده که بیشترین میزان تولید آب در حوضه گرگان‌رود با 1828 میلیون مترمکعب (73/6 درصد) بوده است. 

 

طول رودخانه‌ها و طول مهندسی رودخانه‌های استان

شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان تا پایان سال 1396 از 1674 کیلومتر طول رودخانه‌های حوضه گرگان‌رود 18 کیلومتر (1/04 درصد)، از 162 کیلومتر طول رودخانه‌های حوضه خلیج گرگان 110 متر (67/9 درصد)، از 65 کیلومتر طول رودخانه‌ حوضه نکارود 2 کیلومتر (3/08 درصد)، از 326 کیلومتر طول رودخانه‌های حوضه اترک 6/12 کیلومتر (1/88 درصد) و از 473 کیلومتر طول رودخانه‌های حوضه قره‌سو 28/3 کیلومتر (6 درصد) را ساماندهی کرده است.

جدول 2- طول رودخانه‌ها و طول مهندسی رودخانه‌های

گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

مشخصات شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی

مشخصات شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی تحت پوشش شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان به صورت زیر می‌باشد:

جدول 3- مشخصات شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی

گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

مشخصات سدهای استان

استان گلستان دارای 14 سد خاکی بوده که حجم مصارف کشاورزی این سدها 280 میلیون مترمکعب، حجم مصارف صنعتی 46 میلیون مترمکعب و حجم سایر مصارف (غیر از شرب) 152 میلیون مترمکعب می‌باشد. مساحت اراضی تحت پوشش 42835 هکتار و حجم مخازن آن 266 میلیون مترمکعب است. این سدها به نام‌های کوثر، شهید چمران، بوستان، گلستان، وشمگیر، نگارستان، شهید ایمری، شهید قربانی، شهید دست غیب، کرند، دانشمند، اینچه برون، آلماگل و آلاگل می‌باشند.

مشخصات ایستگاه‌‌های پمپاژ آب

تاپایان سال 1396 در استان گلستان، 24 ایستگاه پمپاژ آب وجود داشته که 3 ایستگاه در شهرستان آق‌قلا، 6 ایستگاه در گمیشان، 7 ایستگاه در شهرستان گنبدکاووس و 8 ایستگاه در شهرستان مراوه‌تپه قرار دارد.  متوسط میزان برداشت این ایستگاه‌ها  540 لیتر بر ثانیه است.

شاخص‌هاي عمومي بخش آب

در سال آبی 97-1396، نسبت آب‌های ذخیره شده به آب‌های سطحی برابر 14/6 و شاخص بهره‌برداری از آب‌های سطحی به کل آب‌های سطحی 94/2 و شاخص بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به کل آب‌های زیرزمینی 109/1 بوده است.

نمودار 6- شاخص‌هاي عمومي بخش آب استان در سال آبی

 گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

عملکرد شاخص‌های هدف

در سال آبی 97-1396 نسبت بهره‌برداری از منابع آب سطحی به کل حجم قابل تجدید 71/3 درصد بوده، نسبت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به کل حجم آب‌های قابل تجدید شونده 97/8 درصد و نسبت قابل تنظیم به آب تجدید شونده 7/6 درصد بوده است.

نمودار 7- روند عملکرد شاخص‌های هدف

گزارش عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان

مأخذ : شرکت آب منطقه ای استان (رابط آماری : یعقوب نیک قوجق)

           سیمابر استان گلستان (معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت


آمار بازدید
بازدید امروز: 74
بازدید دیروز: 6649
بازدید ماه:33006
بازدید سال:2289222
بازدید کل:34516113