» » اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

توسط : m.kamangari | بازدیدها : 134 | 
19 فروردین 1398
|
|
نظرات : 0

خلاصه نتایج ارائه شده طرح آمارگیری از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهری و روستایی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397 (بر اساس سال پایه 1395)

دریافت فایل pdf کل گزارش

کل خانوارها :

 1. شاخص کل استان گلستان، به رقم 168/8 رسیده و این درحالی است که میزان این شاخص در کل کشور 164/3 می‌باشد.
 2. نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل در استان گلستان 4/4 درصد و در کل کشور 3/9 درصد می‌باشد. (کم‌ترین و بیش‌ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استان‌های آذربایجان شرقی با 3/0 و قزوین با 5/4 درصد می‌باشد).
 3. نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل در استان گلستان، 48/3 و در کل کشور 47/5 درصد می‌باشد. (کم‌ترین و بیش‌ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استان‌های هرمزگان با 39/5 و کردستان با 58/3 درصد می‌باشد).
 4. نرخ تورم 12 ماه منتهي به ماه جاري در استان گلستان، 27/2 و در کل کشور 26/9 درصد می‌باشد. (کم‌ترین و بیش‌ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استان‌های کرمان با 21/6 و ایلام با 31/7 درصد می‌باشد).

این نرخ برای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در استان گلستان، 38/9 و در کل کشور 38/2 درصد و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات در استان گلستان، 21/9 و در کل کشور 22/4 درصد می‌باشد.

 

جدول 1 - شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و درصد تغییرات شاخص در اسفند‌‌ماه سال 1397

 اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

نمودار 1 – نرخ تورم 12 ماه منتهي به ماه جاري استان‌ گلستان و کشور در سال‌های 1396 و 1397

 اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

نمودار 2 نرخ تورم نسبت به ماه قبل استان‌ گلستان و کشور در سال‌های 1396 و 1397

اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

نمودار 3 نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل استان‌ گلستان و کشور در سال‌های 1396 و 1397

اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

نمودار 4- مقایسه نرخ تورم استان‌های کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

خانوارهای شهری :

 1. شاخص کل استان گلستان، به رقم 168/1 رسیده و این درحالی است که میزان این شاخص در کل کشور 163/3 می‌باشد
 2. نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل در استان گلستان 4/8 درصد و در کل کشور 3/8 درصد می‌باشد. (کم‌ترین و بیش‌ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استان‌های آذربایجان شرقی با 2/4 و قزوین با 5/5 درصد می‌باشد).
 3. نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل در استان گلستان، 48/1 و در کل کشور 46/6 درصد می‌باشد. (کم‌ترین و بیش‌ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استان‌های هرمزگان با 38/3 و کردستان با 56/4 درصد می‌باشد).
 4. نرخ تورم 12 ماه منتهي به ماه جاري در استان گلستان، 26/9 و در کل کشور 26/6 درصد می‌باشد. (کم‌ترین و بیش‌ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استان‌های کرمان با 22/0 و ایلام با 32/0 درصد می‌باشد).

این نرخ برای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در استان گلستان، 39/4 و در کل کشور 38/4 درصد و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات در استان گلستان، 22/1 و در کل کشور 22/5 درصد می‌باشد.

جدول 2 - شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و درصد تغییرات شاخص در اسفند‌‌ماه سال 1397

 اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

نمودار 5 – نرخ تورم 12 ماه منتهي به ماه جاري نقاط شهری استان‌ گلستان و کشور در سال‌های 1396 و 1397

اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

نمودار 6- مقایسه نرخ تورم نقاط شهری استان‌های کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

خانوارهای روستایی :

 1. شاخص کل استان گلستان، به رقم 170/4 رسیده و این درحالی است که میزان این شاخص در کل کشور 170/3 می‌باشد
 2. نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل در استان گلستان 3/7 درصد و در کل کشور 4/5 درصد می‌باشد. (کم‌ترین و بیش‌ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با 3/3 و کردستان با 6/4 درصد می‌باشد).
 3. نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل در استان گلستان 48/8 درصد و در کل کشور 52/7 درصد می‌باشد. (کم‌ترین و بیش‌ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استان‌های هرمزگان با 42/3 و کردستان با 64/7 درصد می‌باشد.).
 4. نرخ تورم 12 ماه منتهي به ماه جاري در استان گلستان، 27/8 و در کل کشور 28/1 درصد می‌باشد. (کم‌ترین و بیش‌ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استان‌های کرمان با 20/9 و لرستان با 34/0 درصد می‌باشد).

این نرخ برای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در استان گلستان، 38/0 و در کل کشور 37/3 درصد و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات در استان گلستان 21/4 و در کل کشور  21/8 درصد می‌باشد.

جدول 3 - شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی و درصد تغییرات شاخص در اسفند‌‌ماه سال 1397

اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

نمودار 7 – نرخ تورم 12 ماه منتهي به ماه جاري نقاط روستایی استان‌ گلستان و کشور در سال‌های 1396 و 1397

 اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

نمودار 8- مقایسه نرخ تورم نقاط روستایی استان‌های کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

 اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

نمودار 9- مقایسه نرخ تورم نقاط شهری و روستایی کل کشور در سال‌های 1396 و 1397  

 اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

 نمودار 10- مقایسه نرخ تورم نقاط شهری و روستایی استان‌ گلستان در سال‌های 1396 و 1397   

اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری

بر اساس نتایج به دست آمده در اسفندماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته در استان گلستان، مربوط به اقلام «شکر» با 56/9 درصد، «قند» با 43/2 درصد و «پرتغال محصول داخل» با 40/4 درصد بوده است. در این ماه «تخم مرغ ماشيني» 3/6 درصد، «شیر پاستوریزه» 1/1 درصد و « موز » 0/2 درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ١٣٩٦) مربوط به «رب گوجه فرنگی» با 258/8 درصد افزایش و پس از آن «گوجه فرنگی» با 222/0 درصد افزایش و «سیب درختی زرد» با 143/9 درصد افزایش می‌باشد.

جدول 10 - متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در استان گلستان - سال 1397 – (ریال)

اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استان و کشور در اسفند‌‌ماه سال 1397

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت


آمار بازدید
بازدید امروز: 78
بازدید دیروز: 6649
بازدید ماه:33010
بازدید سال:2289226
بازدید کل:34516117