» » گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

توسط : m.kamangari | بازدیدها : 269 | 
13 آبان 1398
|
|
نظرات : 0

متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری

دریافت فایل pdf کل گزارش

بر اساس نتایج به دست آمده در مهرماه 1398، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته در استان گلستان، مربوط به کالای «خیار» با 34/7 درصد بوده است.

در این ماه «پرتغال محصول داخل» 34/3 درصد، «سیب‌ زمینی» 29/7 درصد، «گوجه فرنگي» 17/8 درصد و «رب گوجه فرنگي» 15/1 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهرماه 1397) مربوط به «چای خارجی بسته‌ای» با 127/3 درصد افزایش، «خیار» با 81/7 درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با 76/0 درصد افزایش بوده است.

کالاهایی که متوسط قیمت آنها در مهرماه 1398 در استان گلستان بیش‌تر از متوسط قیمت در کل کشور بوده، به ترتیب به شرح زیر می‌باشد :

چای خارجي بسته‌ای، گوشت گاو يا گوساله، گوشت گوسفند، كره پاستوريزه (کره حیوانی)، خيار، موز و پياز

جدول 1- متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

جدول 1- متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 (دنباله)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

جدول 1- متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 (دنباله)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

جدول 1- متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 (دنباله)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 1- روند متوسط قیمت برنج ایرانی درجه یک از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 2- روند متوسط قیمت برنج خارجی درجه یک فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 3- روند متوسط قیمت گوشت گوسفند از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 4- روند متوسط قیمت گوشت گاو یا گوساله از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 5- روند متوسط قیمت مرغ ماشینی از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 6- روند متوسط قیمت شیر پاستوریزه از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 7- روند متوسط قیمت ماست پاستوریزه از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 8- روند متوسط قیمت پنیر ایرانی پاستوریزه از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 9- روند متوسط قیمت تخم مرغ ماشینی از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 10- روند متوسط قیمت کره پاستوریزه (کره حیوانی) از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 11- روند متوسط قیمت روغن مایع از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 12- روند متوسط قیمت موز از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 13- روند متوسط قیمت سیب زرد درختی از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 14- روند متوسط قیمت پرتقال محصول داخل از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 15- روند متوسط قیمت خیار از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 16- روند متوسط قیمت گوجه فرنگی از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 17- روند متوسط قیمت سیب زمینی از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 18- روند متوسط قیمت پیاز از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 19- روند متوسط قیمت لوبیا چیتی از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 20- روند متوسط قیمت عدس از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 21- روند متوسط قیمت قند از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 22- روند متوسط قیمت شکر از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 23- روند متوسط قیمت رب گوجه فرنگی از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

نمودار 24- روند متوسط قیمت چای خارجی بسته‌ای از فروردین 1396 لغایت مهرماه 1398 استان گلستان و کشور (ریال)

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

درصد تغییر نسبت به ماه قبل :

بر اساس نتایج به دست آمده در مهرماه 1398، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته در استان گلستان، مربوط به اقلام «خیار» با 34/7 درصد، «عدس» با 2/6 درصد ، «كره پاستوريزه (کره حیوانی)» با 2/2 درصد، «تخم‌مرغ ماشيني» با 1/8 درصد و «ماست پاستوريزه» با 1/1 درصد بوده است.

در این ماه بیش‌ترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مبوط به اقلام «پرتقال محصول داخل» با 34/3 درصد، «سیب زمینی» با 29/7 درصد، «گوجه فرنگی» با 17/8 درصد،  «رب گوجه فرنگی»  با 15/1 درصد و «موز» با 11/5 درصد بوده است.

نمودار 25- درصد تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مهر‌ماه سال 1398 نسبت به ماه قبل - استان گلستان

 گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

جدول 2- درصد تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مهرماه سال 1398 نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل- استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل :

بیشترین افزایش قیمت نسبت این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهرماه 1397) مربوط به «چای خارجي بسته‌ای » با 127/3 درصد افزایش و پس از آن «خیار» با 81/7 درصد افزایش، «گوشت گوسفند» با 76/0 درصد افزایش، «شيرپاستوريزه» با 56/6 درصد و «گوشت گاو يا گوساله» با 56/4 درصد افزایش می‌باشد.

گوجه فرنگي، سيب‌زميني، تخم‌مرغ ماشيني، پرتقال محصول داخل و سيب درختي زرد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش قیمت داشته‌اند.

نمودار 26- درصد تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مهرماه سال 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهرماه 1397)- استان گلستان

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

اینفوگرافیک متوسط قیمت اقلام خوراکی کشور و استان گلستان-مهر ماه 1398

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشور فروردین 1396 لغایت مهر‌ماه 1398

دریافت عکس با کیفیت بالا

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 6593
بازدید دیروز: 1535
بازدید ماه:163619
بازدید سال:3513434
بازدید کل:48111685