» گروه اجراي طرح هاي آماري و سرشماري

گروه اجراي طرح هاي آماري و سرشماري

شرح وظایف:

1- انجام طرح های آزمایشی مربوط به سرشماری ها طبق دستورالعمل های مربوط

2- همكاری باسایر گروه ها برای جذب نیرو، تامین امكانات وسیله نقلیه و تهیه سایر مقدمات اجرای سرشماری ها و آمارگیری ها درقالب دستورالعمل ها وبرنامه های مربوط

3- سازماندهی تشكیلات اجرایی سرشماری ها و آمارگیری‏های نمونه ای مطابق راهنمایی ها و دستورالعمل های مربوط در استان و تهیه آن دسته از راهنماهای مرتبط با مسائل خاص استان

4- اجرای آمارگیری ها

5- بازبینی اطلاعات جمع آوری شده و كدگذاری اطلاعات توصیفی و موضوعی بر اساس دستورالعمل ها و راهنمای طبقه بندی ها ( در صورت لزوم )

6- انجام بررسی ها و تهیه گزارش های لازم در مورد مسائل و امور مختلف اجرایی سرشماری ها وطرح های نمونه گیری جهت ارائه به مسئولین و مركزآمار ایران

7- ارائه خدمات آماری در زمینه امور اجرایی طرح های آماری به سایر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در حد امكان

8- همكاری با گروه امور انفورماتیك، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و تهیه نقشه های آماری در خصوص حوزه بندی و آماده سازی مدارك مورد نیاز اجرای سرشماری ها و آمارگیری های نمونه ای

9- آموزش نیروها برای اجرای طرح های آماری

10- انجام نظارت فنی و اجرای ارزیابی كیفیت مراحل مختلف طرح های آماری ، تهیه گزارش های ادواری ، پیشرفت كار و برنامه زمانی

11- ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به دستگاه ها و سازمان های اداری استان در امور زیربنایی ، اجتماعی، تولیدی و سایر امور، در چارچوب نظام آمارهای ثبتی كشور

12- مطالعه مستمر در جهت بهبود روش ثبت، نگهداری و بازیابی اطلاعات

13- جمع آوری اطلاعات ثبتی مورد نیاز حساب های منطقه ای

14- مطالعه مستمر تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی های آماری مورد عمل دستگاه های اجرایی استان و جمع آوری آن ها جهت ارسال به مركز آمار ایران و استفاده در نشریات ادواری استان

15- همكاری مستمر با مسئولان آماری دستگاه های اجرایی در زمینه تهیه تعاریف و مفاهیم و روش های ثبت و بازیابی اطلاعات آماری

16- تولید آمارهای مورد نیاز استانداري استان

 

  رئیس گروه:

 

 

 

نام و نام خانوادگي : یوسف نورمحمدی

سمت : رییس گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری

مدرك تحصيلي:کارشناسی ارشد

سوابق اجرايي : 14 سال

شماره تماس:09111771427  

ايميل :yousef_noor_bj@yahoo.com

 

 

 

سوابق اجرايي :

 • کارشناس حساب های منطقه وتحقیقات آماری سال 1381
 • کارشناس گروه جمع آوری آمارهای عمومی و ثبتی سال 1387-1382
 • رییس گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری ها1394 سال-1387
 • معاون فنی و اجرایی سرشماری کارگاهی1381
 • معاون فنی و اجرایی سرشماری کشاورزی 1382
 • معاون فنی و اجرایی سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1385
 • معاون فنی واجرایی طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی واجتماعی خانوار1387
 • کارشناس مسئول طرح های آماری دفتر آمارو اطلاعات از سال 1377 لغایت1389
 • کارشناس مسئول طرح آمارگیری از نیروی کار ازسال 1395-1384
 • کارشناس حساب های منطقه ای از سال1392-1381
 • کارشناس مسئول طرح های شاخص قیمت ها 1395-1381
 • کارشناس مسئول طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی1395-1391
 • کارشناس مسئول طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری 1395-1381
 • کارشناس مسئول اجرای طرح های مورد معاونت آمار و اطلاعات

 

 

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 69
بازدید دیروز: 160
بازدید ماه:1639
بازدید سال:137206
بازدید کل:48586523