اینفوگرافیک

(متوسط قیمت اقلام خوراکی کشور و استان گلستان)

----------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت عکس با کیفیت بالا

(آذر ماه 1397)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(دی ماه 1397)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(بهمن ماه 1397)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(اسفند ماه 1397)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(فروردین ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(اردیبهشت ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(خرداد ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(تبر ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(مرداد ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(شهریور ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(مهر ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(آبان ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(آذر ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(دی ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(بهمن ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(فروردین ماه 1399)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(اردیبهشت ماه 1399)

 

(نرخ تورم استان گلستان و کشور)

----------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت عکس با کیفیت بالا

(دی ماه 1397)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(بهمن ماه 1397)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(اسفند ماه 1397)

 

دریافت عکس با کیفیت بالا

(فروردین ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(اردیبهشت ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(خرداد ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(تیر ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(مرداد ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(شهریور ماه 1398)

 

دریافت عکس با کیفیت بالا

(مهر ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(آبان ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(آذر ماه 1398)

 دریافت عکس با کیفیت بالا

 (دی ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(بهمن ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(اسفند ماه 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(اردیبهشت ماه 1399)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(خرداد ماه 1399)

 

(نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کل کشور و استان گلستان)

----------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت عکس با کیفیت بالا

(فصل پاییز 1397)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(فصل زمستان 1397)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(فصل بهار 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

 (فصل تابستان 1398)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(فصل پاییز 1398)

(اینفوگرافیک چکیده نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی)

----------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت عکس با کیفیت بالا

(سال97)

(اینفوگرافیک چکیده نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشر استان گلستان و کشور)

---------------------------------------------------------------------------

 

دریافت عکس با کیفیت بالا

(سال1395)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(سال1396)

(اینفوگرافیک چکیده نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری استان گلستان و کشور)

---------------------------------------------------------------------------

 

دریافت عکس با کیفیت بالا

(سال1396)

دریافت عکس با کیفیت بالا

(سال1397)

(اینفوگرافیک نتایج طرح آمارگیری کشتار دام استان گلستان)

---------------------------------------------------------------------------

دریافت عکس با کیفیت بالا

(سال 1397)

 (اینفوگرافیک نتایج طرح آمارگیری زراعت استان گلستان)

---------------------------------------------------------------------------

دریافت عکس با کیفیت بالا

(سال 1397)

 (اینفوگرافیک نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گلستان)

---------------------------------------------------------------------------

 

دریافت عکس با کیفیت بالا(روستایی)

(سال 1397)

دریافت عکس با کیفیت بالا(شهری)

(سال 1397)

 (اینفوگرافیک نتایج حساب تولید استان گلستان و کشور)

---------------------------------------------------------------------------

دریافت عکس با کیفیت بالا

4بخشی (1395)

دریافت عکس با کیفیت بالا

18بخشی (1395)

(اینفوگرافیک طرح آمارگیری از پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های استان گلستان و کشور)

---------------------------------------------------------------------------

دریافت عکس با کیفیت بالا

(سال 1397)

 

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 64
بازدید دیروز: 4331
بازدید ماه:385286
بازدید سال:3180038
بازدید کل:47778289