تاریخچه

تاریخچه معاونت آمار و اطلاعات

 

معاونت آمار و اطلاعات، فعاليت خود را در استان از سال 1377 به‌عنوان يکي از معاونت‌هاي سازمان برنامه و بودجه استان (مديريت و برنامه‌ريزي) با عنوان معاونت آمار و انفورماتيک در مکان سازمان جهاد کشاوري بر اساس شرح وظايف و مأموريت‌هاي سازماني آغاز نمود. در ابتدا، فعاليت‌هاي اين معاونت نوپا، همچون بسياري از معاونت‌هاي سازمان برنامه و بودجه استان (سابق) توسط تعداد اندکي از کارکنان و کارشناسان انتقالي از استان مازندران انجام مي‌شد.

اولين معاون آمار و انفورماتيک استان، آقاي مهندس خسرو فتحي که مدت کوتاهي (از تاريخ خرداد 1377 تا تيرماه 1379 ) در اين سمت مشغول به‌کار بودند.

 پس از ايشان آقاي غلامعلي گرشاسبي دومين معاون آمار و انفورماتيک از تاريخ تيرماه 1377 تا مرداد 1383 در اين سمت انجام وظيفه نمودند. در سال 1380 تا 1382 تعداد کارشناسان اين معاونت افزايش يافت. در زمان مسئوليت ايشان اولين سرشماري استان (سرشماري عمومي کارگاهي) در سال 1381 نيز سرشماري عمومي کشاورزي در استان و در سال 1382 اجرا گرديد. بطورکلي معاونت آمار و انفورماتيک اين استان با برخورداري از کارشناسان مجرب به لحاظ کيفي در اجراي طرح‌هاي آماري همواره از جايگاه مناسبي در مرکز آمار ايران برخوردار بوده و هست. در سال‌هاي بعد معاونت آمار و انفورماتيک به معاونت آمار و اطلاعات تغيير نام داد.

از مردادماه 1383 تا شهريورماه 1386 آقاي سيدمهدي يعقوبي مسئوليت معاونت آمار و اطلاعات را به‌عهده گرفتند. در زمان مسئوليت ايشان اولين سرشماري عمومي نفوس و مسکن استان در سال 1385 اجرا گرديد.

در سال 1386 با ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با استانداري‌ها، معاونت آمار و اطلاعات به‌عنوان يکي از دفاتر معاونت برنامه‌ريزي استانداري ادامه فعاليت نمود. با آغاز فعاليت دفتر آمار و اطلاعات و GIS در حوزه معاونت برنامه‌ريزي استانداري، آقاي علي‌بخش رستمي مدير کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS شدند. ايشان از شهریور 1386 تا تيرماه 1388 در در سمت محوله خود انجام وظيفه نمودند.  از طرح‌هاي مهم اجرا شده در زمان مسئوليت وي مي‌توان به اجراي طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار و سرشماري عشاير کوچنده در سال 1387 اشاره نمود.

پس از وي آقاي سيداسماعيل هاشمي به عنوان سرپرست دفتر آمار و اطلاعات و GIS از تاريخ تيرماه 1388 تا شهريورماه 1389 مسئوليت دفتر را به‌عهده گرفتند. همچنين آقاي علي دنکوب از تاريخ شهريور 1389 لغايت خردادماه 1390 به‌عنوان مدير کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS انجام وظيفه نمودند.

در شهريور ماه 1390 و در ابتداي زمان اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390،آقاي قدرت‌ا... عابدي مسئوليت دفتر آمار و اطلاعات و GIS را برعهده گرفتند.در اين دوره علاوه بر اجراي موفق سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390 استان، واگذاري اجراي طرح‌هاي آماري به بخش خصوصي صورت گرفت به‌نحوي که کليه طرح‌هاي آماري براي اجرا به بخش خصوصي واگذار شد. از ديگر اقدامات مهم در اين دوره، پياده‌سازي سيمابر استان گلستان (سامانه يکپارچه مديريت آمار و برنامه‌ريزي) بعوان اولين شبکه استاني آمار کشور (درگاه استاني آماري کشور) در استان برنامه‌ريزي شد و در آبان‌ماه 1391 توسط استاندار محترم رونمايي گرديد. شروع پروژه محوري GIS شهرستان گرگان و اتمام فاز يک و فراهم آوردن مقدمات فازهاي بعدي شهرستان گرگان و استان از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين دوره 22 ماهه بوده است.

اين دوره را مي‌توان به‌عنوان دوره طلايي حوزه آمار و اطلاعات استان محسوب نمود. علاوه بر انجام وظايف و مأموريت سازماني، اجراي دو پروژه مهم و محوري پايگاه اطلاعات توصيفي و مکاني پياده‌سازي شد. براي اولين بار موضوعات و مباحث آمار و اطلاعات از جمله سيمابر استان گلستان، GIS، اجراي طرح‌هاي آماري، سرشماري‌ها و ... در کارگروه تخصصي آمايش، محيط زيست و توسعه پايدار و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مطرح و مصوبات اجرايي و راهگشا از کارگروه مزبور و شوراي برنامه‌ريزي اخذ و به‌منظور اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.

در اردیبهشت 1392 و پس از انتصاب آقای قدرت‌اله عابدی به سمت مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری، مسئولیت سرپرستی دفتر آمار و اطلاعات و GIS استانداری به آقای کاظم صفرزاد سپرده شد.

 پس از دوره کوتاه 3 ماهه سرپرستی آقای کاظم صفرزاد، آقای محمد دودانگی به‌عنوان مدیر آمار و اطلاعات و GIS  منصوب شدند که مدت مدیریت ایشان تا زمان احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (تیرماه 1394) ادامه یافت. در دوره مدیریت ایشان سرشماری عمومی کشاورزی انجام و موفق به کسب رتبه چهارم در بین استان‌های کشور گردید.

در طول سال‌هاي فعاليت معاونت آمار و اطلاعات (معاونت آمار و انفورماتيک و دفتر آمار و اطلاعات و GIS سابق) که با فراز و نشيب‌هاي فراواني مواجه بوده، همواره تلاش شده تا اين معاونت را در مرکز آمار ايران و دستگاه‌هاي اجرايي به لحاظ برخورداري از تيروي انساني متخصص و فني و اجراي سرشماري‌ها، طرح‌هاي آماري و تهيه نشريات مختلف (آمارنامه، سالنامه و ...) و ساير وظايف محوله از جايگاه مناسبي برخوردار باشد.

 

 

معاونین آمار و اطلاعات (مدیران کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS) از ابتدا

 

خسرو فتحي

    عنوان پست : معاون آمار و انفورماتيک سازمان برنامه و بودجه

    مدت مسئوليت : از خرداد 1377 لغايت تيرماه 1379 به مدت 26 ماه

    

 

 

 

غلامعلي گرشاسبي

    عنوان پست : معاون آمار و انفورماتيک سازمان برنامه و بودجه

    مدت مسئوليت : از تيرماه 1379 لغايت مردادماه 1383 به مدت 50 ماه

 

 

 

سيدمهدي يعقوبي رستمي

    عنوان پست : معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

    مدت مسئوليت : از مردادماه 1383 لغايت شهريور 1386 به مدت 38 ماه

   

 

 

علي‌بخش رستمي

   عنوان پست : مدير کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS حوزه معاونت برنامه‌ريزي استانداري

   مدت مسئوليت : از شهريور 1386 لغايت تيرماه 1388 به مدت 23 ماه

  

 

 

سيداسماعيل هاشمي

    عنوان پست : سرپرست دفتر آمار و اطلاعات و GIS حوزه معاونت برنامه‌ريزي استانداري

   مدت مسئوليت : از تيرماه 1388 لغايت شهريور 1389 به مدت 15 ماه

  

 

 

علي دنکوب

    عنوان پست : مدير کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS حوزه معاونت برنامه‌ريزي استانداري

    مدت مسئوليت : از شهريور 1389 لغايت خرداد 1390 به مدت 10 ماه

   

    

قدرت اله عابدي

   عنوان پست : مدير کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS حوزه معاونت برنامه‌ريزي استانداري

   مدت مسئوليت : از شهريور 1390 لغايت ارديبهشت 1392 (22 ماه)

 

  

 

 

کاظم صفرزاد

   عنوان پست : سرپرست دفتر آمار و اطلاعات و GIS حوزه معاونت برنامه‌ريزي استانداري   

   مدت مسئوليت : از ارديبهشت 1392 لغايت مرداد 1392 (3ماه)

  

 

 

محمد دودانگي

   عنوان پست : مدير کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS حوزه معاونت برنامه‌ريزي استانداري

  مدت مسئوليت : از مرداد  1392 لغايت بهمن 1394 (31ماه)

  

 

 

مهدی سعادت فر

   عنوان پست : معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

  مدت مسئوليت : از بهمن 1394

  

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 32
بازدید دیروز: 502
بازدید ماه:63055
بازدید سال:1809651
بازدید کل:50740281