» » نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

توسط : m.kamangari | بازدیدها : 393 | 
13 مهر 1398
|
|
نظرات : 0

دریافت فایل pdf کل گزارش

1- تعداد کشتارگاه‌ها و وضعیت فاضلاب آنها

در سال 1397، اطلاعات 9 کشتارگاه استان (شامل کشتارگاه‌های شهرهای علي‌آباد، گنبدكاووس، كلاله، آزادشهر، خان‌ببين، راميان، مراوه، گاليکش و ساير کشتارگاه‌ها) که همگی تحت پوشش شبکه دامپزشکی استان هستند، جمع‌آوری و تمامي مراحل اجراي طرح از قبيل ورود، كنترل و اصلاح داده‌ها و ارسال اطلاعات طرح از طريق نرم‌ا‌فزار تحت وب متصل به سامانه يكپارچه جمع‌آوري الكترونيكي داده‌ها (سیجاد) انجام گردیده است.

در سال 1397 در استان گلستان، اطلاعات 9 کشتارگاه به ثبت رسیده است که این تعداد در کل کشور 368 کشتارگاه بوده است. استان فارس با 35 کشتارگاه بیش‌ترین و استان‌های البرز، قم و زنجان با 2 کشتارگاه کم‌ترین کشتارگاه‌های کشور را دارا هستند. (استان گلستان با سهم 2/4 درصدی در جایگاه 17 ام در بین استان‌های کشور قرار دارد).

نمودار 1- تعداد کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

از تعداد 9 کشتارگاه استان، 8 کشتارگاه دارای فاضلاب بوده و تنها در 1 کشتارگاه وضعیت تصفيه فاضلاب کامل (بصورت زیستی (بیولوژیکی)) بوده و در 7 کشتارگاه دیگر تصفیه فاضلاب انجام نمی‌گیرد و فاضلاب آنها در چاه تخلیه می‌شود. لازم به ذکر است که سالانه بالغ بر 1120 مترمکعب فاضلاب توسط کشتارگاه‌های استان تولید می‌شود. نحوه معدوم کردن لاشه‏های ضبطی و اندرونه 7 کشتارگاه استان در چاه می‌باشد.

جدول 1- تعداد کشتارگاه‌ها و وضعیت فاضلاب کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

2- نگاهي اجالي به روند تغييرات آمار كشتار دام كشتارگاه‌هاي استان گلستان و كشور

آمار مربوط به تعداد و وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي استان طي 14 ساله اخير نشان مي‌دهد:

1-  كمترين تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با 74239 لاشه به وزن 1301 تن مربوط به سال 1389 و بيشترين تعداد با 281741 لاشه به وزن 4661 تن مربوط به سال 1395 می‌باشد، اين ميزان در سال 1397 به 180194 لاشه به وزن 2803 تن رسيده است.

2-كمترين تعداد لاشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده با 14246 لاشه به وزن 218 تن مربوط به سال 1395 و بیش‌ترین تعداد با 84686 لاشه به وزن 1186 تن مربوط به سال 1385 بوده است. این ميزان در سال 1397 به 25493 لاشه به وزن 381 تن رسيده است.

3- كمترين تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با 11166 لاشه به وزن 2803 تن مربوط به سال 1392 و بيشترين تعداد با 20260 لاشه به وزن 3407 تن مربوط به سال 1385 بوده است. این ميزان در سال 1397 به 12851 لاشه به وزن 2389 تن رسيده است.

4- بيشترين تعداد لاشه قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده با 43 لاشه به وزن 8/4 تن (8422 کیلوگرم) مربوط به سال 1384 بوده است. در سال 1397، کشتار گاومیش و بچه گاومیش در کشتارگاه‌های استان صورت نگرفته است.

5- کمترين تعداد لاشه قابل مصرف شتر و بچه شتر با 258 لاشه به وزن 55 تن مربوط به سال 1392 و بیش‌ترین تعداد با 571 لاشه به وزن 106 تن مربوط به سال 1388 بوده است. این ميزان در سال 1397 به 369 لاشه به وزن 51 تن رسیده است.

نمودار 2- روند 14 ساله تعداد و وزن گوسفند و بره کشتار شده در کشتارگاه‌های استان گلستان در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 3- روند 14 ساله تعداد و وزن بز و بزغاله کشتار شده در کشتارگاه‌های استان گلستان در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 4- روند 14 ساله تعداد و وزن گاو و گوساله کشتار شده در کشتارگاه‌های استان گلستان در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 5- روند 14 ساله تعداد و وزن گاوميش و بچه گاوميش کشتار شده در کشتارگاه‌های استان گلستان در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 6- روند 14 ساله تعداد و وزن شتر و بچه شتر کشتار شده در کشتارگاه‌های استان گلستان در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

3- تعداد دام کشتار شده و مقدار تولید گوشت قرمز

نتایج حاصل از اجرای طرح در سال 1397 نشان می‌دهد استان گلستان با تعداد 218907 دام کشتار شده و سهم 2/3 درصدی از کل کشور، در جایگاه 11 در بین استان‌های کشور قرار دارد.

بررسی مقایسه‌ای نتایج طرح در سال 1397 با نتایج سال 1396 نشان می‌دهد، تعداد دام کشتار شده سال 1397 استان با 218907 رأس، نسبت به سال 1396 (243497 رأس) 10/0 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که تعداد دام کشتار شده در سال 1397 در کل کشور نیز 22 درصد کاهش داشته است. مقایسه تعداد دام کشتار شده سال‌های 1397 و 1396 استان‌های کشور نشان می‌دهد در همه استان‌ها این مقدار کاهش داشته و استان گلستان در مقایسه با سایر استان‌ها کمترین میزان کاهش را داشته است.

نمودار 7- مقایسه تعداد دام کشتار شده استان‌های کشور در سال 1397

 نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 8- مقایسه درصد تغییرات تعداد دام کشتار شده استان‌های کشور در سال 1397 نسبت به سال 1396

 نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های استان گلستان در سال 1397 برحسب وزن انواع دام کشتار شده 5624233 کیلوگرم بوده که از لحاظ مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها با سهم 1/6 درصدی در جایگاه 21 ام در بین استان‌های کشور قرار دارد.

بررسی مقایسه‌ای نتایج طرح در سال 1397 با نتایج سال 1396 نشان می‌دهد، مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های استان گلستان برحسب وزن انواع دام کشتار شده در سال 1397 (5/6 تن) نسبت به سال 1396 (6/3 تن) 10/1 درصد کاهش داشته است. مقایسه وزن انواع دام کشتار شده سال‌های 1397 و 1396 استان‌های کشور نشان می‌دهد، این شاخص در کل کشور 16 درصد کاهش داشته و در بین استان‌های کشور تنها در استان قزوین این مقدار افزایش داشته است.

نمودار 9- مقایسه وزن دام کشتار شده (تولید گوشت قرمز) استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 10- مقایسه درصد تغییرات وزن دام کشتار شده استان‌های کشور در سال 1397 نسبت به سال 1396

   نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

الف- گوسفند و بره

تعداد گوسفند و بره کشتار شده سال 1397 در استان گلستان و کشور، به ترتیب  180194 و 6395207 رأس بوده که نسبت به سال قبل در استان گلستان 14/5 درصد و در کل کشور 25/7 درصد کاهش داشته است. استان گلستان با سهم 2/8 درصدی از تعداد گوسفند و بره کشتار شده در جایگاه 9 ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. بیش‌ترین تعداد گوسفند و بره کشتار شده در استان خراسان رضوی با سهم 20 درصدی از کل کشور می‌باشد.

وزن گوسفند و بره کشتار شده سال 1397 در استان گلستان و کشور 2803 و 121246 تن بوده که استان گلستان با سهم 2/3 درصدی در جایگاه 12 ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. استان خراسان رضوی با 31653 تن (26 درصد) وزن گوسفند و بره کشتار شده جایگاه اول را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.

مقدار تولید گوشت قرمز برای گوسفند و بره در سال 1397 نسبت به سال قبل در کل کشور 24/9 درصد و در استان گلستان 17 درصد کاهش داشته است. 

متوسط وزن یک لاشه گوسفند و بره کشتار  شده در استان گلستان 15/600 کیلوگرم و در کل کشور 19 کیلوگرم است. بالاترین متوسط وزن یک لاشه گوسفند و بره مربوط به استان خراسان رضوی با 24/700 کیلوگرم و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان با 13/500 کیلوگرم می‌باشد. استان گلستان از این حیث در رتبه 25 در بین استان‌های کشور قرار دارد.

جدول 2- تعداد و وزن گوسفند و بره کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 11- مقایسه تعداد گوسفند و بره کشتار شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

   نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 12- مقایسه وزن گوسفند و بره کشتار شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

جدول 3- متوسط وزن یک لاشه گوسفند و بره کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

 

نمودار 13- مقایسه متوسط وزن یک لاشه گوسفند و بره کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

ب- بز و بزغاله

تعداد بز و بزغاله کشتار شده سال 1397 در استان گلستان و کشور، به ترتیب  25493 و 1907008 رأس بوده که نسبت به سال قبل در استان گلستان 40/8 درصد افزایش و در کل کشور 14/2 درصد کاهش داشته است. استان گلستان با سهم 1/3 درصدی از تعداد بز و بزغاله کشتار شده در جایگاه 13 ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. بیش‌ترین تعداد بز و بزغاله کشتار شده در استان اصفهان با سهم 24 درصدی از کل کشور می‌باشد.

وزن بز و بزغاله کشتار شده سال 1397 در استان گلستان و کشور 381 و 28191 تن بوده که استان گلستان با سهم 1/4 درصدی در جایگاه 17 ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. استان اصفهان با 6500 تن (23 درصد) وزن بز و بزغاله کشتار شده جایگاه اول را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.

مقدار تولید گوشت قرمز برای بز و بزغاله در سال 1397 نسبت به سال قبل در کل کشور 15/9 درصد کاهش و در استان گلستان 40/4 درصد افزایش داشته است. 

متوسط وزن یک لاشه بز و بزغاله کشتار  شده در استان گلستان 14/900 کیلوگرم و در کل کشور 14/800 کیلوگرم است. بالاترین متوسط وزن یک لاشه بز و بزغاله مربوط به استان همدان با 20/900 کیلوگرم و کمترین آن مربوط به استان کرمان با 11/0 کیلوگرم می‌باشد. استان گلستان از این حیث در رتبه 21 در بین استان‌های کشور قرار دارد.

جدول 4- تعداد و وزن بز و بزغاله کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 13973

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 14- مقایسه تعداد بز و بزغاله کشتار شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 15- مقایسه وزن بز و بزغاله کشتار شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

جدول 5- متوسط وزن یک لاشه بز و بزغاله کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 16- مقایسه متوسط وزن یک لاشه بز و بزغاله کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

ج- گاو و گوساله

تعداد گاو و گوساله کشتار شده سال 1397 در استان گلستان و کشور، به ترتیب  12851 و 1003125 رأس بوده که نسبت به سال قبل در استان گلستان 10/0 درصد و در کل کشور 11/6 درصد کاهش داشته است. استان گلستان با سهم 1/3 درصدی از تعداد گاو و گوساله کشتار شده در جایگاه 21 ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. بیش‌ترین تعداد گاو و گوساله کشتار شده در استان تهران با سهم 16 درصدی از کل کشور می‌باشد.

وزن گاو و گوساله کشتار شده سال 1397 در استان گلستان و کشور 2389 و 203089 تن بوده که استان گلستان با سهم 1/2 درصدی در جایگاه 21 ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. استان تهران با 28777 تن (14 درصد) وزن گاو و گوساله کشتار شده جایگاه اول را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.

مقدار تولید گوشت قرمز برای گاو و گوساله در سال 1397 نسبت به سال قبل در کل کشور 8/9 درصد و در استان گلستان 6/4 درصد کاهش داشته است. 

متوسط وزن یک لاشه گاو و گوساله کشتار  شده در استان گلستان 185/900 کیلوگرم و در کل کشور 202/500 کیلوگرم است. بالاترین متوسط وزن یک لاشه گاو و گوساله مربوط به استان یزد با 289/900 کیلوگرم و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان با 132/700 کیلوگرم می‌باشد. استان گلستان از این حیث در رتبه 22 در بین استان‌های کشور قرار دارد.

جدول 6- تعداد و وزن گاو و گوساله کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 17- مقایسه تعداد گاو و گوساله کشتار شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 18- مقایسه وزن گاو و گوساله کشتار شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

جدول 7- متوسط وزن یک لاشه گاو و گوساله کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 19- مقایسه متوسط وزن یک لاشه گاو و گوساله کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

د- گاومیش و بچه گاومیش

در سال 1397 در استان گلستان هیچ گاومیش و بچه گاومیش در کشتارگاه‌های استان کشتار نشده و این در حالی است که در کشور 19925 رأس کشتار گردیده (فقط در 13 استان) و این تعداد کشتار نسبت به سال قبل 9/3 درصد کاهش داشته است. بیش‌ترین تعداد گاومیش و بچه گاومیش کشتار شده در استان خوزستان با سهم 45 درصدی از کل کشور می‌باشد.

وزن گاومیش و بچه گاومیش کشتار شده سال 1397 در کل کشور 3855 تن بوده که استان خوزستان با 1797 تن (47 درصد) وزن گاومیش و بچه گاومیش کشتار شده جایگاه اول را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.

مقدار تولید گوشت قرمز برای گاومیش و بچه گاومیش در سال 1397 نسبت به سال قبل در کل کشور 7/4 درصد کاهش داشته است. 

متوسط وزن یک لاشه گاومیش و بچه گاومیش کشتار  شده در کل کشور 193/500 کیلوگرم است. بالاترین متوسط وزن یک لاشه گاومیش و بچه گاومیش مربوط به استان ایلام با 272/400 کیلوگرم و کمترین آن مربوط به استان قم با 50 کیلوگرم می‌باشد.

جدول 8- تعداد و وزن گاومیش و بچه گاومیش کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 20- مقایسه تعداد گاومیش و بچه گاومیش کشتار شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 21- مقایسه وزن گاومیش و بچه گاومیش کشتار شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

جدول 9- متوسط وزن یک لاشه گاومیش و بچه گاومیش کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 22- مقایسه متوسط وزن یک لاشه گاومیش و بچه گاومیش کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

ه- شتر و بچه شتر

تعداد شتر و بچه شتر کشتار شده سال 1397 در استان گلستان و کشور، به ترتیب  369 و 24793 نفر بوده که نسبت به سال قبل در استان گلستان 8/2 درصد و در کل کشور 24/3 درصد کاهش داشته است. استان گلستان با سهم 1/5 درصدی از تعداد شتر و بچه شتر کشتار شده در جایگاه 10 ام در بین 19 استان‌ کشور که در این سال کشتار شتر و بچه شتر داشته‌اند، قرار دارد. بیش‌ترین تعداد شتر و بچه شتر کشتار شده در استان سیستان و بلوچستان با سهم 25 درصدی از کل کشور می‌باشد.

وزن شتر و بچه شتر کشتار شده سال 1397 در استان گلستان و کشور 51 و 5070 تن بوده که استان گلستان با سهم 1/0 درصدی در جایگاه 10 ام در بین 19 استان‌ کشور قرار دارد. استان سیستان و بلوچستان با 1412 تن (27 درصد) وزن شتر و بچه شتر کشتار شده جایگاه اول را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.

مقدار تولید گوشت قرمز برای شتر و بچه شتر در سال 1397 نسبت به سال قبل در کل کشور 27/5 درصد و در استان گلستان 3/3 درصد کاهش داشته است. 

متوسط وزن یک لاشه شتر و بچه شتر کشتار  شده در استان گلستان 139/100 کیلوگرم و در کل کشور 204/500 کیلوگرم است که استان گلستان پایین‌ترین متوسط وزن یک لاشه شتر و بچه شتر کشتار شده در بین استان‌های کشور را داراست. بالاترین متوسط وزن یک لاشه شتر و بچه شتر مربوط به استان یزد با 263/700 کیلوگرم می‌باشد.

جدول 10- تعداد و وزن شتر و بچه شتر کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 23- مقایسه تعداد شتر و بچه شتر کشتار شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 24- مقایسه وزن شتر و بچه شتر کشتار شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

جدول 11- متوسط وزن یک لاشه شتر و بچه شتر کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

نمودار 25- مقایسه متوسط وزن یک لاشه شتر و بچه شتر کشتار  شده در کشتارگاه‌های استان‌های کشور در سال 1397

 نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های استان گلستان و کشور در سال 1397

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 1929
بازدید دیروز: 27524
بازدید ماه:438108
بازدید سال:3232860
بازدید کل:47831111